หวงซาน เขาที่เป็นมรดกโลกของประเทศจีน

หวงซาน เขาที่เป็นมรดกโลกของประเทศจีน


เขาหวงซานเป็นเทือกเขาที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย อยู่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เขาหวงซานนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขาที่เกิดขึ้นจากหินแกรนิต รวมทั้งต้นสนหวงซานที่มีรูปร่างดูแปลกตาประกอบกับภาพของก้นเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าใกล้ๆกับภูเขา ใกล้ๆกับเขาหวงซานยังมีน้ำพุร้อนและบ่อน้ำธรรมชาติมากมาย

เพราะความงดงามที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจึงมักจะมีงานศิลปะภาพวาดเป็นรูปสถานที่ของเขาหวงซานอย่างมากมาย และเคยมีอยู่ในวรรณกรรมจีนหลายเรื่องอีกด้วย ต่อมาในปัจจุบันองค์การยูเนสโกก็ได้จัดให้เขาหวงซานขึ้นเป็นมรดกโลก และจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและชาวจีนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วย


เขาหวงซานนั้นประกอบด้วยยอดเขาเป็นจำนวนมาก มียอดเขาที่นับได้อยู่ที่ 72 ยอด และมี 77 ยอดเขาที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตร มียอกเขาที่สูง 3 อันดับแรกคือ
1.ยอดเขาเหลียนหัว หรือยอดเขาดอกบัว มีความสูงถึง 1,867 เมตร
2.ยอดเขากวงหมิง หรือยอดเขาสว่าง มีความสูงถึง 1,840 เมตร
3.ยอดเขาเทียนตู่ ยอดเขาเมืองหลวงแห่งสวรรค์ มีความสุงถึง 1,829 เมตร


เขาหวงซานมีเขตที่เป็นมรดกโลกมีพื้นที่ 154 ตารางกิโลเมตร รอบเทือกเขาอีก 142 ตารางกิโลเมตร เขาหวงซานนั้นถูกค้นพบในยุคเมโซโซอีกเมื่อ 100 ล้านปีก่อนซึ่งเกิดจากการที่พื้นใต้ทะเลนั้นยกตัวขึ้น ต่อมายุควอเทอร์นารี พื้นผิวของภูเขาที่ถูกน้ำแข็งกัดเซาะมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดเป็นเสาหินขึ้น ภายหลังเกิดป่าขึ้นบนเสาหินเหล่านั้น


ในราชวงศ์จีน เทือกเขาหวงซานเรียกว่า "ยี่ซาน" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วใช้จนถึงในปัจจุบันจากการค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทกวีของลิโป้ (Li Po) ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าเทือกเขาหวงซานคือชื่อยี่ซานในปัจจุบันนั่นเอง ที่ความสูงต่ำกว่า 1,100 เมตรจะเป็นลักษณะของป่าชื้น ความสูงระหว่าง 1,100-1,800 เมตร จะเป็นป่าผลัดใบ และระดับความสูง 1,800 เมตรขึ้นไปจะเป็นทุ่งหญ้าลักษณะสูงที่ขึ้นตามบริเวณเทือกเขา


ยอดเขาต่างๆมักจะอยู่เหนือระดับเมฆ ทำให้เราสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามได้จากบนยอดเขาจึงทำให้เกิดปรากฏแสงทั้ง "ทะเลเมฆ"และ"แสงพระพุทธ" ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากันมากมาย แล้วโดยเฉลี่ยปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น


Cr. ข้อมูลเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์จีน เที่ยวจีน
http://www.wonderfulpackage.com/tour/จีน
http://wonderfulpackagetravel.blogspot.com/

0 ความคิดเห็น: