โตเกียว แผนที่ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง pantip เกียวโต ฟุกุโอกะ สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ ชินจูกุ เที่ยวฮอกไกโด ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาทโอซาก้า เที่ยวโตเกียว pantip ที่เที่ยวโตเกียว นาโกย่า ทัวร์ญี่ปุ่น pantip ไปเที่ยวญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น เที่ยวเกียวโต เที่ยวโตเกียวด้วยตัวเอง โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทาคายาม่า

Website Traffic

หวงซาน เขาที่เป็นมรดกโลกของประเทศจีน

หวงซาน เขาที่เป็นมรดกโลกของประเทศจีน


เขาหวงซานเป็นเทือกเขาที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย อยู่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เขาหวงซานนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขาที่เกิดขึ้นจากหินแกรนิต รวมทั้งต้นสนหวงซานที่มีรูปร่างดูแปลกตาประกอบกับภาพของก้นเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าใกล้ๆกับภูเขา ใกล้ๆกับเขาหวงซานยังมีน้ำพุร้อนและบ่อน้ำธรรมชาติมากมาย

เพราะความงดงามที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจึงมักจะมีงานศิลปะภาพวาดเป็นรูปสถานที่ของเขาหวงซานอย่างมากมาย และเคยมีอยู่ในวรรณกรรมจีนหลายเรื่องอีกด้วย ต่อมาในปัจจุบันองค์การยูเนสโกก็ได้จัดให้เขาหวงซานขึ้นเป็นมรดกโลก และจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและชาวจีนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วย


เขาหวงซานนั้นประกอบด้วยยอดเขาเป็นจำนวนมาก มียอดเขาที่นับได้อยู่ที่ 72 ยอด และมี 77 ยอดเขาที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตร มียอกเขาที่สูง 3 อันดับแรกคือ
1.ยอดเขาเหลียนหัว หรือยอดเขาดอกบัว มีความสูงถึง 1,867 เมตร
2.ยอดเขากวงหมิง หรือยอดเขาสว่าง มีความสูงถึง 1,840 เมตร
3.ยอดเขาเทียนตู่ ยอดเขาเมืองหลวงแห่งสวรรค์ มีความสุงถึง 1,829 เมตร


เขาหวงซานมีเขตที่เป็นมรดกโลกมีพื้นที่ 154 ตารางกิโลเมตร รอบเทือกเขาอีก 142 ตารางกิโลเมตร เขาหวงซานนั้นถูกค้นพบในยุคเมโซโซอีกเมื่อ 100 ล้านปีก่อนซึ่งเกิดจากการที่พื้นใต้ทะเลนั้นยกตัวขึ้น ต่อมายุควอเทอร์นารี พื้นผิวของภูเขาที่ถูกน้ำแข็งกัดเซาะมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดเป็นเสาหินขึ้น ภายหลังเกิดป่าขึ้นบนเสาหินเหล่านั้น


ในราชวงศ์จีน เทือกเขาหวงซานเรียกว่า "ยี่ซาน" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วใช้จนถึงในปัจจุบันจากการค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทกวีของลิโป้ (Li Po) ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าเทือกเขาหวงซานคือชื่อยี่ซานในปัจจุบันนั่นเอง ที่ความสูงต่ำกว่า 1,100 เมตรจะเป็นลักษณะของป่าชื้น ความสูงระหว่าง 1,100-1,800 เมตร จะเป็นป่าผลัดใบ และระดับความสูง 1,800 เมตรขึ้นไปจะเป็นทุ่งหญ้าลักษณะสูงที่ขึ้นตามบริเวณเทือกเขา


ยอดเขาต่างๆมักจะอยู่เหนือระดับเมฆ ทำให้เราสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามได้จากบนยอดเขาจึงทำให้เกิดปรากฏแสงทั้ง "ทะเลเมฆ"และ"แสงพระพุทธ" ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากันมากมาย แล้วโดยเฉลี่ยปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น


Cr. ข้อมูลเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์จีน เที่ยวจีน
http://wonderfulpackagetravel.blogspot.com/

0 ความคิดเห็น: